Naujienos

2017 M. VASAROS VEIKLOS PLANAS „SVEIKA VASARĖLE!”

Comments are closed

TIKSLAS:

Suteikti vaikams galimybę per patirtinį ugdymą keliaujant pažinti gamtą, savo kraštą, daugiau sužinoti apie sveikos gyvensenos naudą, grūdinimo pratybas baseine, įgyti plaukymo įgūdžių, siekti vaikų fizinės, dvasinės sveikatos stiprinimo bei linksmai, kūrybingai, nuotaikingai praleisti vasaros laikotarpį darželyje. (daugiau…)

read more

Akcija „Sustabdykime Gedimino pilies kalno griūtį, Lietuvos vaikų rankomis“

No comments

MANO TĖVYNĖ Sigutė Pajaujienė

Mano Tėvynė, Graži Lietuva Kodėl Ji graži? Todėl.Kad žalia. Žali Jos kalneliai, Laukai ir miškai. Žali ežerėliai Ir upelių takai. Gražioj Lietuvoj Stūkso kalnas didus. Jis mena sunkius, Karingus laikus. Ant Jo staugė vilkas Lyg pranašas koks, Kad čia turi būti Sostas Lietuvos. Tas sostas- tai kalnas O ant kalno pilis. Vadinasi Ji- Gedimino pilis!

Nors  šiandiena nėra, nei vasario 16-ta  Lietuvos valstybės atkūrimo diena, nei kovo 

read more

Atvira veikla „Mano kūnas“

No comments
 "Saulyčių" grupės vaikai visus metus vykdė projektą "Mano kūnas", Šio projekto tikslas - sudaryti sąlygas vaikams pažinti savo kūną. Sudominti vaikus žmogaus kūno ir organų pažinimu,skatinti domėtis kūno dalių bei organų atliekamomis funkcijomis,siekti, kad vaikai suvoktų, kaip reikia saugoti ir prižiūrėti savo kūną,įtvirtinti asmens higienos įgūdžius,tobulinti laikyseną, vaikštant ir sėdint,lavinti gebėjimą patiems ieškoti informacijos
read more